ข่าวประชาสัมพันธ์
Due รายละเอียด ผู้ประกาศ
86 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
86 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
90 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
90 Day
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
90 Day
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
90 Day
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในวันรับมอบตัว ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
96 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
110 Day
ประกาศ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1-4
113 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องปกติ(ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2561
123 Day
กำหนดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
130 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561