ข่าวประชาสัมพันธ์
Due รายละเอียด ผู้ประกาศ
172 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
172 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
175 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
176 Day
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
176 Day
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
176 Day
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในวันรับมอบตัว ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
182 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
196 Day
ประกาศ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1-4
199 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องปกติ(ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2561
209 Day
กำหนดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
216 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561