ข่าวประชาสัมพันธ์
Due รายละเอียด ผู้ประกาศ
200 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
201 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
204 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
225 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
228 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
228 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
228 Day
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4
255 Day
กำหนดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
255 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องปกติ(ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2562
255 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
สถิติการลงทะเบียน
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม