ข่าวประชาสัมพันธ์
Due รายละเอียด ผู้ประกาศ
81 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
82 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
85 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
106 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
109 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
109 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
109 Day
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4
136 Day
กำหนดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
136 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องปกติ(ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2562
136 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
สถิติการลงทะเบียน
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม