ข่าวประชาสัมพันธ์
Due รายละเอียด ผู้ประกาศ
24 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
25 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
28 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
49 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
51 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
52 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
52 Day
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4
79 Day
กำหนดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
79 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องปกติ(ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2562
79 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
สถิติการลงทะเบียน
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม