ข่าวประชาสัมพันธ์
Due รายละเอียด ผู้ประกาศ
142 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
143 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
146 Day
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
167 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
169 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
170 Day
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
170 Day
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4
197 Day
กำหนดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
197 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องปกติ(ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2562
197 Day
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
สถิติการลงทะเบียน
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม