สถิติ ห้องเรียนพิเศษ
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด จำนวน
1 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 251
2 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 113
3 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 79
4 อนุบาลธีรา บุรีรัมย์ 50
5 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 41
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 40
7 นางรอง บุรีรัมย์ 12
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10
9 เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 9
10 เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 9
11 สตึก บุรีรัมย์ 8
12 บ้านสตึก บุรีรัมย์ 7
13 ประชาสวัสดิ์วิทยา บุรีรัมย์ 5
14 ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์ 5
15 บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 4
16 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บุรีรัมย์ 4
17 ทศพรวิทยา บุรีรัมย์ 3
18 บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ 3
19 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์ 3
20 ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์ 2
21 เขตทางการสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) บุรีรัมย์ 2
22 อนุบาลทองอุ่น สุรินทร์ 2
23 อนุบาลทรัพย์ปัญญา บุรีรัมย์ 2
24 อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์ 2
25 พระกุมารศึกษา มหาสารคาม 2
26 ภัทรบพิตร บุรีรัมย์ 2
27 ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา 2
28 กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ 2
29 อนุบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 2
30 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร 1
31 ลำปลายมาศพัฒนา บุรีรัมย์ 1
32 สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 1
33 แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ 1
34 อนุบาลกระสัง บุรีรัมย์ 1
35 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 1
36 ภูเขียว ชัยภูมิ 1
37 วาณิชย์นุกูล สุรินทร์ 1
38 หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ 1
39 หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ 1
40 อุดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา 1
41 พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 1
42 แสนสุข บุรีรัมย์ 1
43 บ้านหนองตราดน้อย บุรีรัมย์ 1
44 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 1
45 ปลูกปัญญา นครราชสีมา 1
46 วัดหนองตะครอง บุรีรัมย์ 1
47 บ้านซอย 2 สุราษฎร์ธานี 1
48 พุทไธสง บุรีรัมย์ 1
49 บ้านหัวช้าง บุรีรัมย์ 1
50 บ้านหนองใหญ่ บุรีรัมย์ 1
51 จุลสมัยสงขลา สงขลา 1
52 บ้านเรียนแฮปปี้ แฟมิลี่ บุรีรัมย์ 1
53 อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา 1
54 วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ 1
55 ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1
56 ดอนบอสโกวิทยา อุดร 1
SMT

380

ชาย : 159
หญิง : 221
EP

122

ชาย : 37
หญิง : 85
IP

15

ชาย : 4
หญิง : 11
SMTE

131

ชาย : 42
หญิง : 89

IEP
55

ชาย : 11
หญิง : 44