สถิติ ห้องเรียนพิเศษ
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด จำนวน
1 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 204
2 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 99
3 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 65
4 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 32
5 อนุบาลธีรา บุรีรัมย์ 25
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 22
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6
8 ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์ 5
9 นางรอง บุรีรัมย์ 4
10 เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 3
11 เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 2
12 อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์ 2
13 บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 2
14 อนุบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 2
15 บ้านหนองตราดน้อย บุรีรัมย์ 1
16 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร 1
17 วัดหนองตะครอง บุรีรัมย์ 1
18 อนุบาลทรัพย์ปัญญา บุรีรัมย์ 1
19 ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1
20 ภูเขียว ชัยภูมิ 1
21 พระกุมารศึกษา มหาสารคาม 1
22 บ้านซอย 2 สุราษฎร์ธานี 1
23 พุทไธสง บุรีรัมย์ 1
24 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บุรีรัมย์ 1
25 จุลสมัยสงขลา สงขลา 1
26 บ้านเรียนแฮปปี้ แฟมิลี่ บุรีรัมย์ 1
27 ลำปลายมาศพัฒนา บุรีรัมย์ 1
28 อุดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา 1
29 ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา 1
30 อนุบาลกระสัง บุรีรัมย์ 1
31 บ้านสตึก บุรีรัมย์ 1
32 ดอนบอสโกวิทยา อุดร 1
SMT

293

ชาย : 131
หญิง : 162
EP

89

ชาย : 26
หญิง : 63
IP

10

ชาย : 1
หญิง : 9
SMTE

73

ชาย : 26
หญิง : 47

IEP
26

ชาย : 6
หญิง : 20