สถิติการลงทะเบียน -> SMT
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด จำนวน
1 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 179
2 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 83
3 อนุบาลธีรา บุรีรัมย์ 32
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 29
5 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 14
6 บ้านสตึก บุรีรัมย์ 6
7 ประชาสวัสดิ์วิทยา บุรีรัมย์ 5
8 เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 4
9 เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 4
10 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บุรีรัมย์ 3
11 บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 2
12 พระกุมารศึกษา มหาสารคาม 2
13 ทศพรวิทยา บุรีรัมย์ 2
14 อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์ 2
15 อนุบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 2
16 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร 1
17 อนุบาลทรัพย์ปัญญา บุรีรัมย์ 1
18 วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ 1
19 เขตทางการสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) บุรีรัมย์ 1
20 ดอนบอสโกวิทยา อุดร 1
21 อนุบาลกระสัง บุรีรัมย์ 1
22 บ้านหนองตราดน้อย บุรีรัมย์ 1
23 ลำปลายมาศพัฒนา บุรีรัมย์ 1
24 จุลสมัยสงขลา สงขลา 1
25 นางรอง บุรีรัมย์ 1
26 แสนสุข บุรีรัมย์ 1