สถิติการลงทะเบียน -> EP
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด จำนวน
1 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 29
2 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 27
3 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 26
4 อนุบาลธีรา บุรีรัมย์ 13
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 11
6 บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ 2
7 อนุบาลทองอุ่น สุรินทร์ 2
8 เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 2
9 อุดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา 1
10 อนุบาลทรัพย์ปัญญา บุรีรัมย์ 1
11 บ้านเรียนแฮปปี้ แฟมิลี่ บุรีรัมย์ 1
12 เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 1
13 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 1
14 บ้านสตึก บุรีรัมย์ 1
15 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์ 1
16 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บุรีรัมย์ 1
17 เขตทางการสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) บุรีรัมย์ 1
18 บ้านซอย 2 สุราษฎร์ธานี 1