สถิติการลงทะเบียน -> IP
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด จำนวน
1 อนุบาลธีรา บุรีรัมย์ 5
2 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 5
3 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 4
4 วาณิชย์นุกูล สุรินทร์ 1