สถิติการลงทะเบียน -> SMTE
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด จำนวน
1 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 56
2 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 26
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10
4 นางรอง บุรีรัมย์ 10
5 ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์ 5
6 สตึก บุรีรัมย์ 3
7 บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ 3
8 เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 3
9 ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์ 2
10 ภัทรบพิตร บุรีรัมย์ 2
11 ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา 2
12 บ้านหัวช้าง บุรีรัมย์ 1
13 เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 1
14 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 1
15 สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 1
16 หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ 1
17 วัดหนองตะครอง บุรีรัมย์ 1
18 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์ 1
19 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 1
20 ทศพรวิทยา บุรีรัมย์ 1