สถิติการลงทะเบียน -> IEP
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด จำนวน
1 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 22
2 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 12
3 สตึก บุรีรัมย์ 5
4 เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 3
5 กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ 2
6 พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 1
7 พุทไธสง บุรีรัมย์ 1
8 แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ 1
9 ภูเขียว ชัยภูมิ 1
10 นางรอง บุรีรัมย์ 1
11 ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1
12 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์ 1
13 ปลูกปัญญา นครราชสีมา 1
14 หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ 1
15 อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา 1
16 บ้านหนองใหญ่ บุรีรัมย์ 1